قابل توجه پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد سال 1398 از طریق استعدادهای درخشان

قابل توجه پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد سال 1398 از طریق استعدادهای درخشان


پذیرفته شدگان عزیز با سلام

پذیرفته شدن شما را در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان تبریک عرض می کنیم.

جهت ثبت نام حضوری از مورخ 1398/7/8لغایت 1398/7/9 با در دست داشت مدارک لازم به اداره کل آموزش دانشگاه شهید باهنر کرمان واقع در پردیزه افضلی پور مراجعه فرمائید.

 

مدارک لازم جهت مراجعه حضوری و راهنمای نظام وظیفه

 

با آرزوی موفقیت و بهروزی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان