قابل توجه پذیرفته شدگان جدید الورود مقطع کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) سال 1398

پذیرفته شدگان عزیز با سلام

پذیرفته شدن شما را در مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه شهید باهنر کرمان تبریک عرض می کنیم.

جهت ثبت نام و تحویل مدارک از مورخ 1398/6/26 لغایت 1398/6/27 به اداره کل آموزش دانشگاه شهید باهنر کرمان واقع در پردیزه افضلی پور مراجعه فرمائید.

 

با آرزوی موفقیت و بهروزی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان