قابل توجه پذیرفته شدگان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد سال 1397

پذیرفته شدگان عزیز با سلام، تبریک ما را جهت پذیرفته شدن شما در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان پذیرا باشید. با آرزوی موفقیت و بهروزی، جهت ثبت نام غیر حضوری از مورخ 1397/6/17 لغایت 1397/6/21به سامانه آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان به آدرس http://edu.uk.ac.ir  مراجعه فرمائید. ضمنا زمان تحویل مدارک به آموزش کل دانشگاه و ثبت نام  حضوری از مورخ 1397/7/7لغایت 1397/7/18می باشد.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان