قابل توجه پذیرفته شدگان جدیدالورود آزمون سراسری دانشگاه سال 1397

پذیرفته شدگان عزیز با سلام، تبریک ما را جهت پذیرفته شدن شما در دانشگاه شهید باهنر کرمان پذیرا باشید. با آرزوی موفقیت و بهروزی، جهت ثبت نام غیر حضوری از مورخ 1397/6/26 لغایت 1397/6/30به سامانه آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان به آدرس http://edu.uk.ac.ir  مراجعه فرمائید.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان