قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

آخرین تاریخ جهت دانشجویانی که در ترم جاری (3971) واحد پایان نامه / رساله را اخذ نموده اند، 17 بهمن 1397 می باشد.
آزمون جامع نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 (نیمسال تحصیلی 3971) در تاریخ های 16 و 17 دی ماه برگزار خواهد شد.