ثبت نام کارگاه های اساتید


ضمن تشکر از اساتید محترم جهت پیگیری و ثبت نام در کارگاه های طرح دانش افزایی، همکارانی که در کارگاه های هفته جاری (12 الی 15 دی ماه) نتوانسته اند ثبت نام نمایند و یا ظرفیت کارگاه ها تکمیل شده بوده؛ می توانند در کارگاه های هفته آخر دی ماه ثبت نام و شرکت نمایند. محل برگزاری سالن کنفرانس دفتر مرکزی می باشد.