آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) سال 1393

جهت مشاهده جزئیات کلیک فرمائید. (فایل pdf)