اطلاعیه شماره 3 معاونت آموزشی دانشگاه

اطلاعیه شماره 3 معاونت آموزشی دانشگاه


مطابق بند 3 مقررات پشتیبانی آموزش الکترونیکی با موضوع معرفی تیم پشتیبانی سخت افزاری و نرم اقزاری، واحد فناوری اطلاعات دانشگاه شهید باهنر کرمان، تیم پشتیبانی خود را به شرح زیر اعلام نمود.

از صبح شنبه ۱۶ فروردین همه روزه (هفت روز هفته) از ۷:۳۰ الی ۲۲ دو خط زیر برای پشتیبانی و راهنمایی اساتید:

۰۹۹۱۳۶۷۹۱۶۰

۰۹۹۱۳۶۷۹۱۶۱