اطلاعیه شماره 2 معاونت آموزشی دانشگاه

اطلاعیه شماره 2 معاونت آموزشی دانشگاه


 

مطابق بند 8 مقررات پشتیبانی با موضوع دسترسی به منابع الکترونیکی، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان، دسترسی به کتب الکترونیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان به مدت 3 ماه رایگان شد. جهت استفاده به سایت mybooket.com  مراجعه و پس از ثبت نام، کتاب خود را از انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان انتخاب نمایید. پس از انتخاب کرایه 3 ماهه و افزودن به سبد خرید، کد کوپن تخفیف را، Bahonar وارد نمایید. قیمت کتاب صفر می شود و کتاب جهت استفاده نمایش داده می شود.