اطلاعیه شماره 1 معاونت آموزشی دانشگاه

اطلاعیه شماره 1 معاونت آموزشی دانشگاه


مطابق بند 2 مقررات پشتیبانی آموزش الکترونیکی با موضوع دستیاران آموزشی، شماره تماس دبیر و نایب دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های علمی دانشجویان جهت پشتیبانی در نیمسال جاری که توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اعلام شده است به شرح زیر اطلاع‌رسانی می‌شود:

سرپرست تیم پشتیبانی مدرسان: آقای بنیامین مظهری صفات، دبیر شورا با شماره واتساپ 09398299890 جهت هماهنگی تهیه محتوای الکترونیکی.

سرپرست تیم پشتیبانی دانشجویان: آقای سپهر دیوان‌بیگی، نایب دبیر شورا با شماره واتساپ 09140525708 جهت اطلاع‌رسانی به دانشجویان و راهنمایی ایشان.