نحوه ارتباط غیر حضوری با کارشناسان آموزش کل


ارتباط با ما

آدرس ایمیل عمومی کارشناسان بخشهای مختلف اداره کل خدمات آموزشی

توجه: لطفا موضوع ایمیل شماره دانشجویی، رشته و عنوان کلی درخواست باشد.

نام واحد

آدرس ایمیل

حوزه های مرتبط

مدیریت خدمات آموزشی

edu.affairs@uk.ac.ir

حوزه های مدیریتی

واحد آزمون

exam.affairs@uk.ac.ir

برگزاری آزمونها

واحد پذیرش و ثبت نام

reg.affairs@uk.ac.ir

پذیرش دانشجویان و نمرات دانشجویان

واحد صدور دانشنامه

grad.affairs@uk.ac.ir

صدور دانشنامه و ارسال پستی آن

کمیسیون موارد خاص

Commission.affairs@uk.ac.ir

درخواستهای مطرح شده در کمیسیون

تالار افضل

talar@uk.ac.ir

مدیریت تالار و برگزاری آزمونها

 

لطفا استفاده از ایمیلهای عمومی اداره کل آموزش را تنها به مواردی که پاسخی از کارشناس مربوطه دریافت ننمودید، محدود نمائید.

شماره ارسال کننده و دریافت کننده سامانه پیامکی آموزش کل 9810003413202300

مدیر خدمات آموزشی: شماره مستقیم (تلفن و فاکس): 034-33257155 و داخلی 2300

مسئول دفتر: خانم صدیقه السادات حسینی

معاون اداره: آقای سلیمانی 034-31322301

امور عمومی اداره: آقای ترابی  034-31322311

رییس امور آزمون و پذیرش  آدرس ایمیل: exam.affairs@uk.ac.ir

 

رییس اداره ثبت نام و امتحانات: خانم مریم حسینی    reg.affairs@uk.ac.ir

رییس اداره دانش آموختگان: خانم سهیلا چتریزه   grad.affairs@uk.ac.ir

امور کمیسیون موارد خاص: آقای ترابی Commission.affairs@uk.ac.ir

 

 


ارتباط غیر حضوری با واحد پذیرش و نمرات

جهت ارتباط غیر حضوری با کارشناس رشته خود و طرح مشکلات و مسائل آموزشی پیش آمده می توانید بر اساس جدول زیر و از طریق تماس تلفنی و یا ارسال نامه الکترونیک با ذکر شماره تماس خود و طرح مشکل پیش آمده با کارشناس اداره ئکل خدمات آموزشی تماس گرفته تا در اسرع وقت پس از بررسی های لازم توسط کارشناس راهنمایی شوید

واحد پذیرش و نمرات

رئیس اداره: خانم مریم حسینی  آدرس ایمیل اداره:  reg.affairs@uk.ac.ir

دکتری تخصصی و ارشد پیوسته

پست الکترونیک

تلفن

کارشناس

مقطع

دانشکده و رشته

abdollahi@empl.uk.ac.ir

31322293- 034

خانم محبوبه عبدالهی

دکتری تخصصی

کلیه مقاطع دانشکده های دامپزشکی و حقوق

دکتری تمام دانشکده ها

mozafari@empl.uk.ac.ir

31322293- 034

خانم منصوره مظفری

کارشناسی ارشد و پردیس دانشگاهی

R.mirzaei@empl.uk.ac.ir

31322292- 034

آقای رضا قریه میرزائی

کارشناسی ارشد و پردیس دانشگاهی

کارشناسی ارشد و پردیس تمام رشته ها

کارشناسی دانشکده مدیریت، بردسیر و زرند

sharafi@empl.uk.ac.ir

31322297- 034

خانم شیما شرفی

F.zomorodian@empl.uk.ac.ir

31322306- 034

خانم فاطمه زمردیان

کارشناسی

Tehrani@empl.uk.ac.ir

31322310- 034

خانم مریم طهرانی زاده

کارشناسی

دانشکده کشاورزی  و تربیت بدنی

M.ba.ch@empl.uk.ac.ir

31322290- 034

آقای مهدی باقری

کارشناسی

دانشکده فنی مهندسی، ریاضی و راور

asadifar@empl.uk.ac.ir

31322290- 034

آقای رامین اسدی فر

m.ghorbani10061@empl.uk.ac.ir

31322312- 034

آقای منصور قربانی نژاد

mo.moeinnezhad@empl.uk.ac.ir 31322306 آقای معینی نژاد کارشناسی دانشکده علوم و بافت

M.hosseini11@empl.uk.ac.ir

31322310- 034

خانم مریم حسینی

کارشناسی

دانشکده هنر - فیزیک

A.dayani@empl.uk.ac.ir

31322312- 034

آقای ابوالقاسم دیانی

کارشناسی

دانشکده ادبیات

نقل و انتقالات

nikaeen@empl.uk.ac.ir

31322309- 034

آقای ایمان نیک آیین

همه مقاطع

تمام دانشکده ها

شماره تماس دبیرخانه نامه های وارده خانم حسین خانی:                                                  31323302- 034

شماره تماس دبیرخانه نامه های صادره آقای زاهدی:                                                      31322296- 034

 

 

 


ارتباط غیر حضوری با اداره دانش آموختگان

رئیس اداره: خانم سهیلا چتریزه

توجه مهم: واحد دانش آموختگان (دایره مربوط به دانشنامه و تاییدیه تحصیلی) از ساعت 9 الی 11 به صورت تلفنی پاسخ گو می باشد.

شماره تماس با دانش آموختگان:

آدرس ایمیل واحد دانش آموختگان: Grad.affairs@uk.ac.ir

واحد صدور دانشنامه

دانشکده های: هنر – دامپزشکی – سیرجان – زرند – بردسیر – بافت – کشاورزی – تربیت بدنی – جیرفت – مدیریت و اقتصاد

تمامی مقاطع و دوره ها

خانم سهیلا چتریزه

31322308- 034

Grad.affairs@uk.ac.ir

دانشکده های: علوم – ادبیات – ریاضی – بم - فیزیک

خانم فاطمه صالح نیا

31322307- 034

دانشکده فنی و مهندسی

آقای محمد صادق سلطانی

31322299- 034

واحد صدور گواهی موقت

دانشکده های کشاورزی، تربیت بدنی، مدیریت، هنر، اقماری

تمامی مقاطع و دوره ها

آقای عباس اسکندر زاده

31322292- 034

A.Es.Afshar@empl.uk.ac.ir

دانشکده های حقوق، ادبیات، ریاضی و فیزیک

آقای غلام عماد الاسلامی

31322312- 034

emad@empl.uk.ac.ir

دانشکده های فنی، علوم و دامپزشکی

آقای عباس ولندیاری

31322290- 034

A.va.yari@empl.uk.ac.ir

واحد صدور تاییدیه تحصیلی

دانشکده های: ادبیات، فنی مهندسی، سیرجان و زرند

تمامی مقاطع و دوره ها

خانم خاکپور

31322291- 034

Grad.affairs@uk.ac.ir

سایر دانشکده ها

خانم فرشته قربانی

31322294- 034

ghorbani@empl.uk.ac.ir