درباره اداره


کارمندان اداره کل امور آموزشی

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام ونام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
صدیقه السادات حسینی دفتر مدیریت-مسیول دفتر 31322300
سعید سلیمانی معاون مدیر کل 31322301
مهدی محمدرضا خانی معاون مدیر کل 31322311
سید مهدی ترابی مدیر امور عمومی آموزش¬کل و دبیر شورای منتخب آموزشی 31322311
خانم سهیلا چتریزه واحد دانشنامه-کارشناس خدمات آموزشی 31322308
آقای رضا قریه میرزایی کارشناس خدمات آموزشی 31322292
فاطمه زمردیان کارشناس خدمات آموزشی 31322306
فاطمه صالح نیا واحد دانشنامه-کارشناس خدمات آموزشی 31322299
مریم طهرانی زاده کارشناس خدمات آموزشی 31322310
رامین اسدی فر کارشناس خدمات آموزشی 31322292
فیروزه نیک پور کارشناس خدمات آموزشی 31322305
ابوالقاسم دیانی کارشناس خدمات آموزشی 31322310
محمد صادق سلطانی واحد دانشنامه - کارشناس خدمات آموزشی 31322299
مریم حسینی کارشناس خدمات آموزشی 31322310
مهدیه خاکپور بایگانی 31322298
شیما شرفی کارشناس خدمات آموزشی 31322297
عباس ولندیاری کارشناس خدمات آموزشی 31322290
منصوره شیخ مظفری کارشناس خدمات آموزشی 31322293
محبوبه عبدالهی کارشناس خدمات آموزشی 31322293
مهدی باقری چاروک کارشناس خدمات آموزشی 31322290
عباس اسکندرزاده کارشناس خدمات آموزشی 31322292
مجتبی زاهدی واحد دبیرخانه-متصدی امور دفتری 31322296
مهدیه حسین خانی واحد دبیرخانه-متصدی امور دفتری 31322302
فرشته قربانی واحد تائیدیه تحصیلی 31322294
غلام عمادالاسلامی واحد نقل و انتقالات - کارشناس خدمات آموزشی 31322309
ایمان نیک آئین واحد نقل و انتقالات - کارشناس خدمات آموزشی 31322309
علیرضا محی آبادی بایگانی 31322298
محمدرضا اکبری بایگانی 31322298
منصور قربانی نژاد کارشناس خدمات آموزشی 31322310
حمید ایوبی بایگانی 31322298
مجتبی معین نژاد کارشناس امور آموزشی 31322313