واحد ثبت نام و پذیرش


ثبت نام دانشجویان ورودی جدید کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته حقوق، دکتری عمومی دامپزشکی (کلیک فرمائید)

ثبت نام دانشجویان ورودی جدید کارشناسی با سوابق تحصیلی (کلیک فرمائید)

 

ثبت نام دانشجویان ورودی جدید کارشناسی ارشد (کلیک فرمائید)

ثبت نام دانشجویان ورودی جدید دکتری (کلیک فرمائید)


  1. دانشجویان مشغول به تحصیل در صورت اتمام سنوات تحصیلی الزاماً یک ماه قبل از آغاز ترم جدید برای تمدید سنوات به اداره آموزش کل مراجعه کنند.

  2. دانشجویان پسر مشمول نظام وظیفه مشغول به تحصیل که مهلت معافیت تحصیلی آن­ها به اتمام رسیده، لازم است جهت تمدید معافیت تحصیلی خود یک ماه قبل از شروع ترم جدید به اداره آموزش کل مراجعه کنند.

  3. دانشجویانی که پس از اعلام نمرات هر ترم با توجه به آئین­ نامه مقطع تحصیلی خود اخراج مشروطی محسوب می­شوند، درصورت تمایل به ادامه تحصیل، لازم است جهت اخذ مجوزهای لازم به اداره کل آموزش مراجعه کنند.

  4. در صورت بسته شدن سرترم تحصیلی به دلیل بدهی شهریه لازم است دانشجو نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نماید و از مراجعه به اداره آموزش اجتناب کند.